Regulamin korzystania z obiektu golfowego Akademia Golf Cafe

Wszystkie osoby przebywające na terenie Akademii Golf Cafe zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego regulaminu.

 • Każda osoba przebywająca na terenie Akademii ma obowiązek zmiany obuwia.
 • Osoby korzystające z wynajmu lub lekcji golfowej mogą skorzystać bezpłatnie z jednej kawy na czas jednej godziny.
 • Obowiązuje gra czystymi kijami.
 • Gra swoimi piłkami jest możliwa wtedy gdy piłki nie mają napisów wykonanych markerem.
 • Termin gry należy ustalać poprzez wcześniejszą rezerwację.
 • Rezerwujący grę na symulatorze, lekcję z trenerem lub inną płatną usługę ponosi koszt zgodny z aktualnym cennikiem.
 • Odwołanie gry bez poniesienia opłaty jest możliwe na dwa dni przed treningiem.
 • Odwołanie gry dzień przed umówionym treningiem lub w dzień treningu wiąże się z opłatą 50 % za trening.
 • Umyślne zniszczenia spowodowane przez osoby przebywające na terenie Akademii skutkują obowiązkiem zapłaty za wyrządzone szkody.
 • Zakazuje się nadużywania alkoholu oraz gry pod jego wpływem.
 • Dzieci nie mogą przebywać na terenie Akademii bez opieki osób dorosłych.
 • Należy zachować szczególną ostrożność przebywając w pobliżu grających na symulatorze.
 • Osoby przebywające na terenie sali golfowej mają obowiązek zastosować się do poleceń pracowników obsługi dla bezpiecznego użytkowania lokalu.
 • Osoby, które nie przestrzegają regulaminu bądź poleceń obsługi, mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.